Warunki gwarancji

 

Warunki gwarancji sklepu internetowego www.luksart.pl

 

Szczegółowe warunki gwarancji dla danego produktu dołączone są zawsze do sprzedawanego sprzętu i mogą różnić się w zależności od produktu / producenta (np. długość okresu gwarancyjnego). Podstawowe informacje o gwarancji podane są w karcie produktu - w przypadku pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt email lub telefoniczny w tej sprawie.

 

Poniżej ogólne warunki gwarancji dla sprzedawanego sprzętu w sklepie internetowym www.luksart.pl :


1. Podmiot sprzedający zwany dalej Gwarantem zapewnia sprawne działanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

2. Obowiązki Gwaranta wykonuje : ........................................................... Sprzęt serwisowany jest przez nasz serwis lub korzystając z zewnętrznego serwisu producenta (w zależności od produktu).

3. Urządzenie do serwisu dostarcza Klient. W przypadku uznania naprawy gwarancyjnej, jeżeli urządzenie zostało dostarczone przesyłką Klient otrzyma zwrot kosztów równoważny kosztowi przesyłki pocztowej. Przesyłany do serwisu sprzęt należy najpierw zgłosić w celu uzgodnienia sposobu odbioru/przesyłki, ustalenia zakresu awarii, możliwych przyczyn jej wystąpienia oraz możliwości i czasu naprawy. Zgłoszenie należy przesłać na adres email : ............................. lub przekazać telefonicznie pod nr. +48............................................ (Nadane na nasz adres, ale nie uzgodnione wcześniej przesyłki mogą zostać nieodebrane i zostaną automatycznie zwrócone do nadawcy.) Po przyjęciu zgłoszenia prześlemy formularz naprawy gwarancyjnej, który wypełniony należy dołączyć do sprzętu przekazywanego do serwisu (warunek przyjęcia sprzętu do naprawy).

4. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi powstałe w okresie 6, 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży (w zależności od produktu, zgodnie z informacją zamieszczoną dla produktu). Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, jak również zużycia materiałów eksploatacyjnych.


5. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie maksymalnie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego Gwaranta (nie wliczając czasu transportu). W przypadku konieczności sprowadzenia części z za granicy lub konieczności weryfikacji przez serwis producenta okres ten może ulec wydłużeniu.

6. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, programowanie urządzeń, czynności konserwacyjne.

8. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

a) zerwania plomby gwarancyjnej lub stwierdzenie ingerencji przez osobę nieupoważnioną przez Gwaranta do wykonywania napraw sprzętu,

b) nieczytelnych, zmienionych lub usuniętych numerów seryjnych sprzętu.

c) Uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika wynikające z niewłaściwego użytkowania

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiące w sprzęcie, a w szczególności powstałe wskutek:

a) samowolnie dokonywanych przez Klienta lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek
i zmian konstrukcyjnych,

b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji, instalacji i przechowywania (braku zerowania/uziemienia sieci zasilającej, wstrząsy w trakcie pracy, nieprawidłowe napięcie sieci zasilającej, zalanie sprzętu płynami, zbyt wilgotne środowisko pracy, wyładowania atmosferyczne, przepięcia itp. oraz praca nadajników bez odpowiedniego obciążenia stopnia końcowego wzmacniacza mocy),

c) mechanicznych uszkodzeń urządzenia

d) zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem; powodzą, uderzeniem pioruna oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,

e) nie gwarantuje się poprawnego współdziałania sprzętu z innymi urządzeniami (w szczególności innych firm),

f) gwarancją nie są objęte również uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia eksploatacyjnego elementów (dotyczy to również elementów o określonej żywotności jak potencjometry, żarówki i diody, tranzystory w stopniu końcowym wzmacniaczy mocy, elementy ruchome, itp.)

10. Ważna karta gwarancyjna (prawidłowo wypełniona, zawierająca nazwę lub symbol urządzenia, datę zakupu, pieczęć sklepu oraz podpis sprzedawcy) stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. W razie utraty przez Nabywcę karty gwarancyjnej nowa karta gwarancyjna nie będzie wydana.

11. Gwarancją objęty jest jedynie sprzęt wymieniony w specyfikacji karty gwarancyjnej.

12. Sprzęt przesyłany do serwisu musi być kompletny (pełny zestaw fabryczny), zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, wraz z ważną kartą gwarancyjną umożliwiającą weryfikację numeru seryjnego produktu.

13. Akceptacją warunków gwarancji jest dokonanie zakupu i rozpakowanie urządzenia. Blankiet gwarancji z jej postanowieniami jest dostarczony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego zapisami bez konieczności rozpakowania sprzętu. Rozpakowany sprzęt traktowany jest jako używany.

14. W przypadku nie wywiązania się z terminu płatności określonego na fakturze, paragonie gwarant automatycznie odstępuję od umowy gwarancyjnej.

 

UWAGA!

Przesyłany sprzęt powinien być zapakowany w fabryczne opakowanie oraz w razie potrzeby solidne dodatkowe opakowanie chroniące odpowiednio zawartość przesyłki. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia podczas transportu wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłanego sprzętu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl